اخبار

مراسم 30 سالگی دانشکده و رشته علوم ورزشی در زورخانه پوریای ولی دانشگاه برگزار گردید.

چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲

اطلاعیه ها