ارتقاء مرتبه علمی

28 01 2024 04:55
کد خبر : 6699679
تعداد بازدید : 2668

ارتقاء علمی سرکار خانم دکتر فرزانه ساکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم.