مراسم هفته آموزش

مراسم هفته آموزش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مراسم هفته آموزش

مراسم هفته آموزش با حضور رئیس محترم دانشگاه ، رئیس محترم دانشکده و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در زورخانه پوریای ولی دانشگاه برگزار گردید. این مراسم با تلاوتی چند از آیات قرآن مجید شروع گردید در ادامه جناب آقای دکتر علی یلفانی رئیس محترم دانشکده و جناب آقای دکترحسین رضوان رئیس محترم دانشگاه  به ایراد سخنرانی پرداختند. و درادامه با لوح تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی  تقدیر بعمل آمد این مراسم با اجرای گروه باستانی کار پوریای ولی و انجام هنرهای زیبای باستانی ادامه پیدا کرد و در آخر نیز به افرادی که به سوالهای طرح شده در مسابقه جواب درست داده بودند با دریافت جایزه تقدیر بعمل آمد.