تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان و جناب آقای دکتر نادر فرهپور با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر یلفانی، معاون محترم آموزشی خانم دکتر معصومه مجیدی پرست و معاون پژوهشی خانم دکتر محبوبه عالم زاده