برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ورزشی

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل داده های آماری(spss)

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل داده های آماری(spss)

برگزاری کارگاه روش های نوین بدنسازی

برگزاری کارگاه تحلیل سیگنال های الکترومیوگرافی(EMG)

ارائه مقالات دانشجویان به صورت پوستر

معرفی کتابهای تالیفی اساتید دانشکده علوم ورزشی