رشته بیومکانیک ورزشی

این رشته با استفاده از قوانین مکانیک در حرکات و مهارت­های ورزشی، تجزه و تحلیل عمل و عکس­‌العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدنبه بهبود موفقیت در انجام مهارت­های ورزشی افراد می­پردازد. اهمیت این رشته با تکنیک آن ورزش مرتبط بوده و رابطه مستقیم دارد به طوریکه برای رسیدن به موفقیت و اجرای تکنیک صحیح از قوانین بیومکانیک باید پیروی کرد و آنان را مورد مطالعه قرار داد. این رشته کمک زیادی به درک کیفیت مکانیکی و فرایند کنترل حرکتی در دوران زندگی و تحلیل توصیفی و کمی حرکت های پایه تا پیچیده ورزشی می کند. این رشته علیرغم داشتن چهار گرایش:

 الفبیومکانیک پایه ورزشی

 ببیومکانیک عملکرد ورزشی

 جبیومکانیک بازتوانی ورزشی

 دبیومکانیک و مهندسی ورزشی

فقط با نام بیومکانیک ورزشی در دانشگاه­ها وجود دارد. بیومکانیک ورزشی با سنجش ویژگی های پیکرسنجی، تحلیل بیومکانیکی مهارتهای ورزشی، توانایی طراحی برنامه­های بدن­سازی در رشته­های ورزشی با رعایت بر اصول فیزیکی نقش مهمی در استعدادیابی، اصلاح مهارت های ورزشی ورزشکاران و در نتیجه بهبود عملکرد آنان و ارتقای اجرای درست مهارت­های ورزشی دارد.

دانشگاه­های بوعلی, مازندران, اصفهان، تهران، باهنر کرمان، محقق اردبیلی و خوارزمی در این رشته دانشجوی ارشد پذیرش می­کند و در مقطع دکتری تنها دانشگاه­های بوعلی، مازندران و خوارزمی جذب دارد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در این رشته جمعا 32 واحد میگذارنند که از این بین 6 واحد دروس انتخابی، 14 واحد دروس اختصاصی، 6 واحد دروس پایه و 6 واحد پایان نامه می­باشد. دروس اختصاصی و پایه گذرانده شده در این رشته عبارتند از:

آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی، مکانیک مفاصل، مکانیک عضله، بیومکانیک ورزشی کاربردی، فیزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی، بیومکانیک آسیب­های ورزشی، بیومکانیک ورزشی1 و 2، آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی، سمینار.

دکتر نادر فرهپور( استاد)، دکتر مهرداد عنبریان( استاد) و دکتر محبوبه عالم­‌زاده( استادیار) اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در این رشته هستند.

 

رشته آسیب ­شناسی ورزشی گرایش حرکات اصلاحی

این رشته مستقیما به بعد توان­بخشی و حرکت درمانی می­پردازد. شناسایی و تشخیص ناهنجاری­های عضلانی-اسکلتی و دردهای ناشی از آن- که امروزه با تغییر سبک زندگی اپیدمی شده است.- ، ارائه روش­های حرکتی و توان­بخشی برای رفع دفورمیتی­های اسکلتی و ارتقای سلامتی افراد متناسب با افراد مختلف از مهم­ترین وظیفه­های فعالیت این رشته است.

اخیرا با تلاش­های صورت گرفته از سوی متولیان این رشته، با برگزاری دوره مربی­گری حرکات اصلاحی و اخذ تاییدیه تاسیس باشگاه حرکات اصلاحی، دانش­آموختگان تحصیلات تکمیلی این رشته می­توانند به طور قانونی باشگاه حرکات اصلاحی تاسیس کرده و نقش خود را در بهبود سلامت جامعه ایفا نمایند.

این رشته دارای سه گرایش:

  1. حرکات اصلاحی
  2. امدادگر ورزشی
  3. تربیت ­بدنی ویژه( ورزش معلولین)

بوده که دانشگاه بوعلی در گرایش حرکات اصلاحی دانشجو می­پذیرد.

دانشگاه­هایی که طبق دفترچه اعلام شده از سوی سازمان سنجش کشور در سال 98 در این رشته پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: دانشگاه اراک، دانشگاه ارومیه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه بوعلی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه گیلان. در این بین به ترتیب حروف الفبا دانشگاه­های اصفهان، باهنر، بوعلی، شهید بهشتی، تهران، خوارزمی تهران و گیلان در مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در این رشته جمعا 32 واحد میگذارنند که از این بین 6 واحد دروس انتخابی، 14 واحد دروس اختصاصی، 6 واحد دروس پایه و 6 واحد پایان نامه می­باشد. دروس گذرانده شده به جز پایان نامه در این رشته عبارتند از:

آمار پیشرفنه، روش تحقیق، حرکت شناسی پیشرفته، امدادگر ورزشی پیشرفته، ارگونومی در ورزش، حرکات اصلاحی پیشرفته، فیزیولوژی دستگاه اعصاب مرکزی، بازتوانی پیشرفته آسیب شناسی،پاتوکینزیولوژی، آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، مسائل معاصر در حرکات اصلاحی، سمینار و اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی .

دانشجویان در مقطع دکتری در این رشته جمعه 36 واحد میگذرانند که 2 واحد اختیاری، 10 واحد دروس اختصاصی، 6 واحد دروس پایه و 18 واحد رساله دکتری می­باشد که کلیه درس به جز رساله دکتری عبارتند از:

آمار و روش تحقیق پیشرفته در علوم زیستی، کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی عضلانی، حرکات اصلاحی پیشرفته، پاتومکانیک ناهنجاری­های وضعیتی، اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی، تکنیک­های پیشرفته آزمایشگاهی،سمینار، کارورزی و آسیب­شناسی پیشرفته.

دکتر علی یلفانی( دانشیار) و دکتر فرزانه ساکی( استادیار) دو عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی در این رشته می­باشند.