اساتید دانشکده

معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شطرنج 1510184 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1399
مبانی مدیریت 1510575 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت بازاریابی در ورزش 1510562 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هندبال 1 1510063 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1510563 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1510564 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 1510566 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1510587 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1510587 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
نظزیه های سازمان و مدیریت 1510556 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ورزشها و بازیهای بومی و سنتی 1510591 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق و اخلاق در ورزش 1510609 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ژیمناستیک1 1510008 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3