اساتید دانشکده

فرزاد ناظم

فرزاد ناظم

فرزاد ناظم   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسرین ازنانی مقایسه شاخص مقاومت انسولین، سطوح پایه CRP و فیبرینوژن پلاسمایی در دختران جوان ورزشکار ایروبیک و غیرفعال کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
فرینا بهراد مقایسه اثر فعالیت های ورزشی بلند مدت هوازی ایروبیک بر روی ظرفیت دینامیک تنفسی زنان 35-25 سال شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/05
قباد پرواره بررسی تاثیر مصرف سولفات منیزیم خوراکی و فعالیت ورزشی مقاومتی بر استانه درد موش های معتاد در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1390/11/15
مجید جلیلی سنجش اعتبار آزمون 6ظرفیت عملی (6MWT) و هنیار یابی بومی در پسران سالم8 تا 18 ساله دکتری دانلود 1396/06/28
سارا حجتی اثر تمرین هوازی و پالس الکترو مگنت تراپی بر ترمیم پوکی استخوان رات های اسپراگ داولی در دو پریود زمانی استئوپروز دکتری دانلود 1394/07/18
مهدی حیدری طراحی، ساخت و سنجش پایایی دستگاه الکترومکانیک ارگواستپ، دراجرای پروتکل میدانی پلکان های (فرانسیس و استراند- رایمینگ) برای برآورد ظرفیت عملی پسران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سیده الهام حکامیان تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت های نر مبتلا به انفارکتوس قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
رضا دلاور اثر ورزش هوازی و بی تمرینی بر سطح اپلین پلاسما و آستانه درد موشهای صحرایی دیابتی نوع I دکتری دانلود 1394/07/13
محمد ربیعی نقش استفاده طولانی مدت از عصا در کینماتیک راه رفتن و کنترل پاسچر در مردان سالمند کارشناسی ارشد 1390/07/11
حمیدرضا رستمی هم سنجی هزینه انرژی و کارآیی فیزیولوژیک هنگام پیاده روی با کفش معمولی و ورزشی در زنان 35-59 ساله به علت کمردرد مزمن از سال 88-89 کارشناسی ارشد 1390/07/12
پگاه رشیدی مقایسه تنیدگی شغلی، عوامل تهدید کننده قلبی- عروقی (کورتیزل، فیبرینوژن، پروتئین واکنش دهنده C)، واماندگی حیاتی و ظرفیت هوازی در سه گروه از دبیران زن شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1391/12/22
شبنم زاهدی کیا اعتبار یابی مقیاس ادراک فشار کار به دو شیوه کلامی (BORG10) و آنالوگ (OMNI) هنگام اجرای تکالیف استاندارد در افراد نوجوان نا شنوای کم تحرک. کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/06
مجید زمانی تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر پارامترهای هماتولوژیک افراد وابسته به مورفین در سندرم ترک کارشناسی ارشد 1391/12/23
اکبر سازوار الگوی ارتباط ظرفیت عملی با عوامل منتخب فیزیو- متابولیک به روشOUES و ارایه مدل خطی رگرسیونی در پسران نوجوان دکتری دانلود 1394/07/11
حسین ساکی سنجش اعتبار آزمون پلکان فرانسیس برای برآورد ظرفیت عملی پسران 13-8 سال بوسیله نیمکت الکترومکانیکی ارگواستپ کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مصطفی سپهریان اثر خستگی عملکردی دوچرخه سواری بر میزان انحرافات COP{ و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین دویدن سه گانه کاران مبتدی کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهرعلی صالحی اثرات مواجهه شغلی گاز هوشبر ایزوفلوران بر عملکرد قلبی ریوی و ظرفیت هوازی کارکنان بیمارستان دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
عباس صالحی کیا مقایسه تاثیر الگوهای تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر استحکام خمشی و نشانگرهای بیوشیمیایی بافت استخوان استئوپروتیک رت های نر ویستار دکتری دانلود 1394/07/12
زهرا صفایی شکیب سنجش چگالی و نسبت چربی تام بدن بر پایه 2 مدل پیشگوی رگرسیون خطی و لگاریتمی در دختران 16-12 سال شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1390/07/12
مهدی صمدی طراحی یک برنامه تمرین تکواندو و هم سطح شرایط مسابقه بر حسب نسبت کار به استراحت و پاسخ های لاکتان خون و ضربان قلب هنگام مسابقه کارشناسی ارشد 1390/06/23
فهیمه عرفانی اداب هم سنجی برآورد VO2 max با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیر چاق کارشناسی ارشد 1392/09/13
عاطفه علومی مقایسه مداخله دو برنامه ورزش شدید تناوبی و هوازی زیربیشینه برسطوح پلاسماییC-reactive protein (CRP)، هموسیستئین (high-sensitivity C-reactive protein (HSCRP) و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
معصومه قلی پور سنجش شاخص های کارایی عضلانی و انباشت لاکتات هنگام ارگومتری زیر بیشینه به دو روش رکاب زدن در دوچرخه سواران حرفه ای 30-20 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
رضا قهرمانی تاثیر حاد چهار پروتکل گرم کردن به روش نیرومندسازی پس فعالی بر شاخص های عملکردی و الکترومایوگرافی پرش عمودی مردان ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/29
هادی کوچکخانی تاثیر فعالیت منظم ورزشی و منیزیم بر روی آستانه درد موشهای دیابتی کارشناسی ارشد 1390/04/06
سلمان لطفی مقایسه تاثیر همزمان دو الگوی تمرین همزمان استقامتی-تداومی و استقامتی-تناوبی بر سطح سرمی لپتین و شاخص مقاومت به انسولین در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
معصومه م عبدی مقایسه دو روش متفاوت رکاب زدن روی شاخص خستگی عضلات اندام تحتانی در تیم دوچرخه سواری همدان کارشناسی ارشد 1391/11/21
سحر مهربانی مقایسه پروفایل چربی های سنتی خون و شاخص مقاومت به انسولین زنان 40 تا 50 سال فعال در ورزش های یوگا و ایروبیک ریتیمیک با زنان غیرفعال کارشناسی ارشد 1392/07/09
سیدشمس الدین هاشمی تأثیر ده هفته تمرین استقامتی زیر بیشینه بر شاخص های آسیب بافت کبدی (AST، ALT و ALP) موش های صحرایی نر مبتلا به انفارکتوس قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510660 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت 1510360 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510373 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی 1510659 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی ورزشی بالینی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510364 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
مبانی استعدادیابی ورزشی 1510580 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربر 1510383 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510654 1 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510380 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510362 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروههای خاص 1510663 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین(فیزیولوژی کاربردی) 1510379 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مطالعه هدایت شده 1510656 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت 1510360 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت 1510360 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510373 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510373 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی ورزشی بالینی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510364 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2