بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی با عنوان: مقایسه سه روش تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرات افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار استاد راهنما: دکتر علی یلفانی استاتید مشاور: دکتر محمدرضا نیکو و دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی خارجی: 1- دکتر رضا رجبی 2- دکتر هومن مینونژاد داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی دانشجو: آقای عین اله نادری تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/02/06 ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از رساله دکتری گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
با عنوان: مقایسه سه روش تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرات افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار
استاد راهنما: دکتر علی یلفانی
استاتید مشاور: دکتر محمدرضا نیکو و دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی خارجی: 1- دکتر رضا رجبی 2- دکتر هومن مینونژاد
داور علمی داخلی: دکتر نادر فرهپور
ناظر تحصیلات تکمیلی: دکتر نسرین پارسایی
دانشجو: آقای عین اله نادری
تاریخ: روز یکشنبه مورخ 94/02/06 ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی