رشته فیزیولوژی ورزشی

این رشته پایه و اساس علم تمرین بشمار آمده و یکی از قدیمی‌­ترین رشته‌­ها علوم ورزشی به حساب می­آید. چگونگی برنامه‌­نویسی تمرینات ورزشی بر اساس شاخص­های انداز‌‌ه‌­گیری شده افراد برای میل به موفقیت و اهداف ورزشی خاص، بررسی تاثیر ورزش به سطح بافت سلول و مولکول، استعدادیابی ورزشی( ترکیب­بندی) ، تغذیه ورزشی و متابولیسم مختص به این رشته می­باشد.

این رشته دارای گرایش­های

  1. فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
  2. فیزیولوژی ورزشی کاربردی
  3. فیزیولوژی فعالیت بدنی محض
  4. فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی
  5.  تغذیه ورزشی

می­باشد.هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی عبارت است از پرورش افراد سرآمد و متخصص در حوزه فیزیولوژی ورزشی تا بتوانند به آموزش ، برنامه ریزی ، اجرا و راهنمایی و تحلیل مشکلات و پژوهشی در این رشته بپردازند و با تولید یافته های جدید علمی درگسترش هرچه بیشتر مبانی فیزیولوژی ورزشی و توسعه مرزهای دانش در حوزه مذکور نائل آیند

دانشگاه­‌هایی که در این رشته پذیرش دارند عبارتند از: اراک، بجنورد، تربیت دبیر شهید رجایی، خوارزمی، رازی کرمانشاه، سمنان، شاهد تهران، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی شاهرود، فردوسی مشهد، گیلان، لرستان، الزهرا، بوعلی، بیرجند، تبریز، تهران، حکیم سبزواری، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهرکرد، شهید چمران، شیراز، علامه طباطبایی، محقق اردبیلی، اصفهان، قم، کردستان، باهنر، مازندران و بین­المللی امام خمینی (ره).

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در این رشته جمعا 32 واحد میگذارنند که از این بین 6 واحد دروس انتخابی، 14 واحد دروس اختصاصی، 6 واحد دروس پایه و 6 واحد پایان نامه می­باشد. دروس اختصاصی و پایه گذرانده شده در این رشته عبارتند از:

در گرایش کاربردی: اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، فیزولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی، آمار زیستی، متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین، برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت، روش تحقیق در علوم ورزشی، استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی، بدنسازی ویژه رشته­های ورزشی، سمینار، استفاده و سواستفاده از داروهای اختیاری، تغذیه ورزشی پیشرفته، تکنیک­های آزمایشگاهی و موضوعات پیشرفته در فیزولوژی ورزشی.

در گرایش محض: آناتومی ویژه فعالیت ورزشی، فیزیولوژی انسان پیشرفته، آمار زیستی، بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی، تغذیه، روش تحقیق، فیزیولوژی پیشرفته، تکنیک­های آزمایشگاهی، فیزیولوژی ورزشی بالینی، سمینار، فیزیولوژی ورزش کودکان و نوجوانان، فیزیولوژی ورزش کاربردی و ایمونولوژی.

دانشجویان در مقطع دکتری در این رشته جمعه 36 واحد میگذرانند که 6 واحد اختیاری، 8 واحد دروس اختصاصی، 4 واحد دروس پایه و 18 واحد رساله دکتری می­باشد که کلیه درس به جز رساله دکتری عبارتند از:

در گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی:آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی، سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی، بیوشیمی ورزشی پیشرفته، جنبه­های متابولیک فعالیت ورزشی، پاسخ­های هورمونی به فعالیت ورزشی، پاسخ­های ایمنی به فعالیت ورزشی،پاسخ­های ایمنی به فعالیت ورزشی، سمینار، روش­های آزمایشگاهی بیوشیمی و متابوبیسم ورزشی و اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی.

در گرایش قلب و عروق و تنفس: آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق، بیوشیمی ورزشی ورزشی پیشرفته، فیزیولوژی پیشرفته قلب وعروق و تنفس، سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس، روش­های آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب و عروق و تنفس در ورزش و مطالعه هدایت شده.

دکتر فرزاد ناظم، دکتر حیدریان­پور، دکتر حسام پارسا، دکتر سمواتی(بازنشسته) اساتید هیئت علمی دانشگاه بوعلی در رشته فوق می­باشند.