کارگاه کار آفرینی در ورزش

 
کد خبر: 6736    1396/02/11

کارگاه کارآفرینی در ورزش با حضور آقای دکتر محمد کاظمی دانشیار دانشگاه تهران برگزار میگردد زمان: پنجشنبه مورخه 96/2/14  ساعت: 9:00 الی 12:00  -  مکان: سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی

شرایط ثبت نام :واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 2413056198 و تحویل فیش واریزی به معاونت پژوهشی دانشکده(جناب آقای دکتر حیدریان پور) از شرکت کنندگانی که موفق به  تهیه  فیش  واریزی نشده اند نیز قبل از شروع کارگاه در محل دانشکده ثبت نام بعمل خواهد آمد . .

شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در کارگاه مذکور گواهی نامه رسمی از طرف دانشکده صادر خواهد شد

 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند