جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6061    1395/10/12

جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای محمد پرستش رشته فیزیولوؤی ورزشی تحت عنوان اثرات تمریناتت هوازی و ترکیبی بر هورمونهای تولید مثلی کیفیت اسپرماتوژنز و استرس اکسیداتیو موشهای نر دیابتی نوع 2  استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور-داوران خارجی : آقای دکتر نادر شوندی.خانم دکتر شهناز شهر جردی-داور داخلی : آقای دکتر فرزاد ناظم-استاد مشاور:آقای دکتر عباس صارمی- آقای دکتر محمد بیات  مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده :خانم دکتر نسرین پارسایی

زمان: دوشنبه مورخه95/10/13 ساعت 10:00 مکان : سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند