عرض تسلیت
کد خبر: 5979    1395/09/28
جشن تربیت بدنی
کد خبر: 5666    1395/08/01
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5662    1395/07/28
جلسه دفاع از پایان نامه
کد خبر: 5550    1395/07/10
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5539    1395/07/07
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5538    1395/07/07
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5537    1395/07/07

جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6061    1395/10/12

جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای محمد پرستش رشته فیزیولوؤی ورزشی تحت عنوان اثرات تمریناتت هوازی و ترکیبی بر هورمونهای تولید مثلی کیفیت اسپرماتوژنز و استرس اکسیداتیو موشهای نر دیابتی نوع 2  استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور-داوران خارجی : آقای دکتر نادر شوندی.خانم دکتر شهناز شهر جردی-داور داخلی : آقای دکتر فرزاد ناظم-استاد مشاور:آقای دکتر عباس صارمی- آقای دکتر محمد بیات  مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده :خانم دکتر نسرین پارسایی

زمان: دوشنبه مورخه95/10/13 ساعت 10:00 مکان : سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند