عرض تسلیت
کد خبر: 5979    1395/09/28
جشن تربیت بدنی
کد خبر: 5666    1395/08/01
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5662    1395/07/28
جلسه دفاع از پایان نامه
کد خبر: 5550    1395/07/10
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5539    1395/07/07
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5538    1395/07/07
جلسه دفاع ازپایان نامه
کد خبر: 5537    1395/07/07

عرض تسلیت

 
کد خبر: 5979    1395/09/28

جناب آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف درگذشت اخوی گرامی را به شما و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی آرزومند است 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند