جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 5367    1395/06/7

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه اثر دو شیوه تمرین پلایومتریک و ترکیبی (مقاومتی و پلایومتریک) برخی از شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 15 سال
استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر علی یلفانی و دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم رقیه نوری
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 95/06/08 ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی کلاس حرکت 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند