جلسه دفاع از پایان نامه

 
کد خبر: 10396    1396/06/25

 جلسه دفاع ازپايان نامه ارشد خانم زهرا مصلحي .استاد راهنما: آقاي دكتر فرهپور داوران  :آقاي دكترسمواتي شريف_خانم دكتر پارسايي ناظر: خانم دكتر مجيدي پرست .زمان: شنبه مورخه 96/6/25 ساعت 14:00مكان: سالن شهيد چيت سازيان . دفتر دانشكده علوم ورزشي 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند