جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 10395    1396/06/24

جلسه دفاع از رساله دكتري خانم مهري محمدي -استاد راهنما: آقاي دكتر فرهپور داوران خارجي :آقاي دكترعباسي_خانم دكتر مزده داورداخلي:آقاي دكتر عنبريان .ناظر تحصيلات تكميلي:خانم دكتر پارسايي .زمان: شنبه مورخه 96/6/25 ساعت 8:00 مكان: سالن شهيد چيت سازيان . دفتر دانشكده علوم ورزشي 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند