عید فطر؛ عید آزادی و آگاهی
کد خبر: 15885    1397/03/23
کارگاه
کد خبر: 15716    1397/02/19
مسابقات والیبال
کد خبر: 15681    1397/02/10
جلسه توجیهی
کد خبر: 15646    1397/02/05
آزمون جامع
کد خبر: 15602    1397/01/29

جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 10115    1396/04/25

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم معصومه سیف تحت عنوان تاثیر همزمان فعالیت ورزش هوازی و  آگونیستهایGNRH وبه دنبال آن یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی اپلین، پرو فایل چربی و شاخص مقاومت به انسولین در دختران دارای بلوغ زود رس مرکزی  استاد راهنما:آقای دکتر علی حیدریان پور- داوران خارجی:آقای دکتر علی گرزی-آقای دکتر سهراب حاجی زاده داور داخلی:آقای دکتر حسام پارسا استاد مشاور: خانم دکتر زهرا رضوی سئول تحصیلات تکنیلی دانشکده:خانم دکتر نسرین پارسایی زمان :یکشنبه مورخه 96/4/25 ساعت 14:00 مکان :سالن شهید چیت سازیان: دانشکده علوم وزشی    

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند