یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان

یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان به میزبانی زورخانه پوریای ولی دانشگاه بوعلی سینا زمان : چهارشنبه 94/09/04 ساغت 15 الی 17 مکان زورخانه پوریای ولی دانشگاه بوعلی سینا(دانشکده هنر و معماری)

برگزاری یادواره شهدای ورزش زورخانه ای شهر همدان به میزبانی زورخانه پوریای ولی دانشگاه بوعلی سینا

زمان : چهارشنبه 94/09/04 ساغت 15 الی 17

مکان زورخانه پوریای ولی دانشگاه بوعلی سینا(دانشکده هنر و معماری)