گزارشی از سخنرانی اساتید دانشکده به مناسبت هفته پژوهش

گزارشی از سخنرانی اساتید دانشکده به مناسبت هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در ابتدا مراسم دکتر رهبان فرد (معاون پژوهشی دانشکده) ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت امام رضا (ع) مباحثی در مورد مشارکت بیشتر دانشجویان در مباحث پژوهشی جهت ارتقاء سطح علمی رشته تربیت بدنی مطرح نمودند. سپس اساتید با عناوین ذیل ، مطالب خویش را ارائه نمودند. 1- آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف: موضوع سخنرانی: بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش 2- خانم دکتر فرزانه ساکی: موضوع سخنرانی: آسیبهای لیگامان صلیبی قدامی (ACL) 3- آقای دکتر مهرداد عنبریان: موضوع سخنرانی: کاربرد بیومکانیک در محیطهای شغلی 4- جناب آقای دکتر فرزاد ناظم: موضوع سخنرانی: استفاده از معادلات آلومتریک در فیزیولوژی ورزشی ---------- ضمناً به همین مناسبت تعداد 16 پوستر از کارهای پژوهشی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی در حیطه های آسیب شناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.

در ابتدا مراسم دکتر رهبان فرد (معاون پژوهشی دانشکده) ضمن خیر مقدم و عرض تسلیت رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت امام رضا (ع) مباحثی در مورد مشارکت بیشتر دانشجویان در مباحث پژوهشی جهت ارتقاء سطح علمی رشته تربیت بدنی مطرح نمودند.

سپس اساتید با عناوین ذیل ، مطالب خویش را ارائه نمودند.

1-  آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف: موضوع سخنرانی: بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش

2-  خانم دکتر فرزانه ساکی: موضوع سخنرانی: آسیبهای لیگامان صلیبی قدامی (ACL)

3- آقای دکتر مهرداد عنبریان: موضوع سخنرانی: کاربرد بیومکانیک در محیطهای شغلی

4- جناب آقای دکتر فرزاد ناظم: موضوع سخنرانی: استفاده از معادلات آلومتریک در فیزیولوژی ورزشی

----------

ضمناً به همین مناسبت تعداد 16 پوستر از کارهای پژوهشی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی در حیطه های آسیب شناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی و بیومکانیک ورزشی در معرض دید دانشجویان قرار گرفت.