گرایش های مقاطع مختلف دانشکده علوم ورزشی

گرایش های مقاطع مختلف دانشکده علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هم اکنون این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل دانشجو می پذیرد: 

گرایش های مقاطع مختلف دانشکده علوم ورزشی

علوم انسانی ورزش

کارشناسی

علوم زیستی ورزش

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

رفتار حرکتی

بیومکانیک ورزشی

مدیریت ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

رفتار حرکتی

مدیریت ورزشی

 

از دیگر فعالیت های این دانشکده میتوان به دروس سرویسی  ورزش ویژه، تربیت بدنی و ورزش1 جهت ارائه به کلیه دانشکده ها اشاره نمود.