کلاسهای مربیگری آمادگی و جسمانی(آقایان و بانوان)ویژه دانشجویان

کلاسهای مربیگری آمادگی و جسمانی(آقایان و بانوان)ویژه دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلاس مربیگری آمادگی و جسمانی ویژه دانشجویان پسر و دختر در دو بخش عملی و تئوری در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه سالجاری با مربیگری آقای پوریا حصاری و فعالیت انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.

کلاس مربیگری آمادگی و جسمانی ویژه دانشجویان پسر و دختر در دو بخش عملی و تئوری در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه سالجاری با مربیگری آقای پوریا حصاری و فعالیت انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.