کلاسهای مربیگری آمادگی و جسمانی(آقایان و بانوان)ویژه دانشجویان

کلاسهای مربیگری آمادگی و جسمانی(آقایان و بانوان)ویژه دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار میکند: دوره مربیگری آمادگی و جسمانی درجه 3 ویژه دانشجویان پسر و دختر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی محل برگزاری: آقایان سالن اصلی - بانوان سالن محبی زمان: 27 و 28 فروردین ماه 94

انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار میکند:
دوره مربیگری آمادگی و جسمانی درجه 3
ویژه دانشجویان پسر و دختر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل برگزاری: آقایان سالن اصلی - بانوان سالن محبی
زمان: 27 و 28 فروردین ماه 94