کسب مقام های مختلف ورزشی در سری مسابقات منطقه 8 ورزش دانشگاه های کشور

کسب مقام های مختلف ورزشی در سری مسابقات منطقه 8 ورزش دانشگاه های کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کسب مقام های مختلف ورزشی در رقابت های منطقه 8 ورزش دانشگاه های کشور توسط دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا را به عموم دانشگاهیان و به ویژه مدیریت و همکاران اداره تربیت بدنی و فوق برنامه تبریک می گوئیم.

کسب مقام های مختلف ورزشی در رقابت های منطقه 8 ورزش دانشگاه های کشور توسط دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا را به عموم دانشگاهیان و به ویژه مدیریت و همکاران اداره تربیت بدنی و فوق برنامه تبریک می گوئیم.