کسب مقام قهرمانی دانشجویان جهان توسط دانشجوی دانشگاه

کسب مقام قهرمانی دانشجویان جهان توسط دانشجوی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ایستادن بر بام بلند قهرمانی دانشجویان جهان در مسابقات یونیورسیاد در رشته تیراندازی توسط خانم مه لقا جام بزرگ را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نمائیم.

ایستادن بر بام بلند قهرمانی دانشجویان جهان در مسابقات یونیورسیاد در رشته تیراندازی توسط خانم مه لقا جام بزرگ را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نمائیم.