کارگاه کارآفرینی درورزش

کارگاه کارآفرینی درورزش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین کارگاه کارآفرینی در ورزش با حضور مسئولین و اساتید و دانشجویان برگزار شد

 اولین کارگاه کارآفرینی در ورزش با هدف تبیین چگونگی گذر از دانشگاههای نسل دوم (دانشگاههای فعلی) و استراتژی های دانشگاههای نسل سوم (کارآفرین) با محوریت سازکار های کارآفرینی در ورزش برگزار شدو ضمناً در حاشیه کارگاه پوسترهای علمی پژوهشی دانشجویان نیز ارائه گردید.