کارگاه آموزشی دوپینگ و مکمل های ورزشی برگزار گردید + عکس

کارگاه آموزشی دوپینگ و مکمل های ورزشی برگزار گردید + عکس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی دوپینگ و مکمل های ورزشی که با حضور دکتر حیدری مقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های بوعلی سینا، پیام نور و آزاد اسلامی توسط انجمن علمی گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد و در پایان برای شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی شرکت در کارگاه صادر گردید.

کارگاه آموزشی دوپینگ و مکمل های ورزشی که با حضور دکتر حیدری مقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های بوعلی سینا، پیام نور و آزاد اسلامی توسط انجمن علمی گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد و در پایان برای شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی شرکت در کارگاه صادر گردید.