کارگاه آشنایی با جنبش بین المللی پارالمپیک

کارگاه آشنایی با جنبش بین المللی پارالمپیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

این کارگاه 31/1/93 با حضور مسئول آموزش کمیته ملی پارالمپیک سرکار خانم شامخی برگزار گردید

این کارگاه یکشنبه 31/1/93 با تدریس مسئول آموزش کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران سرکار خانم شامخی و با حضور 140 نفر از دانشجویان تربیت بدنی برگزار شد، و گواهی حضور در کارگاه از طرف کمیته ملی پارالمپیک به شرکت کنندگان اعطاء گردید