کارگاه ارزیابی کنشهای ورزشی بر مکانیک حرکات انسان،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارگاه ارزیابی کنشهای ورزشی بر مکانیک حرکات انسان،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی کنش های ورزشی بر مکانیک حرکات انسان از سوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای دانشجویان دانشکده، با اهدائ مدرک حضور برای شرکت کنندگان، . . .

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی کنش های ورزشی بر مکانیک حرکات انسان از سوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای دانشجویان دانشکده، با اهدائ مدرک حضور برای شرکت کنندگان،این کارگاه که در روز یکشنبه مورخه 93/02/14 ساعت 14 الی 11:30 در سالن شهید چیت سازیان دانشکده ادبیات برگزار شد توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری رشته بیومکانیک همان دانشکده به نام آقای تیمور جعفرنژاد تدریس و با مسئولیت اجرایی و هماهنگی انجمن تربیت بدنی دانشکده به سرانجام رسید