پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1394

پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1394


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب آقای دکتر فرزاد ناظم به عنوان پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1394.

انتخاب آقای دکتر فرزاد ناظم به عنوان پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1394.