پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1393

پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در سال 1393


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

معرفی جناب آقای دکتر فرزاد ناظم بعنوان پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در هفته پژوهش و فناوری ملی در سال 1393

معرفی جناب آقای دکتر فرزاد ناظم بعنوان پژوهشگر برتر گروه تربیت بدنی در هفته پژوهش و فناوری ملی در سال 1393