پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1394

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1394.

انتخاب آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1394.