هفته ملی پژوهش و فناوری گرامی باد

هفته ملی پژوهش و فناوری گرامی باد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی پژوهش و فناوری، جدول سخنرانی های اعضأ هیأت علمی دانشکده که در راستای هفته پژوهش می باشد به شرح ذیل می باشد.

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی پژوهش و فناوری، جدول سخنرانی های اعضأ هیأت علمی دانشکده که در راستای هفته پژوهش می باشد به شرح ذیل می باشد.

جدول سخنرانی