هفته ملی پژوهش و فناوری گرامی باد

هفته ملی پژوهش و فناوری گرامی باد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عرض تبریک به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری ، تاریخ و زمان سخنرانی های اعضای هیأت علمی را می توانید در جدول ذیل مشاهده نمایید.

با عرض تبریک به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری ، تاریخ و زمان سخنرانی های اعضای هیأت علمی را می توانید در جدول ذیل مشاهده نمایید.

جدول سخنرانی ها