موفقیت تیم دانشجویی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در مسابقات والیبال بین دانشکده ایی

موفقیت تیم دانشجویی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در مسابقات والیبال بین دانشکده ایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تیم والیبال دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در مسابقات بین دانشکده ایی دانشگاه بوعلی سینا توانست مقام اول را کسب نماید.

تیم والیبال دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در مسابقات بین دانشکده ایی دانشگاه بوعلی سینا توانست مقام اول را کسب نماید.

اعضای تیم به شرح ذیل می باشند:

1- حامد اسماعیلی 2- سجاد مؤمنی 3- محمدرضا آقاجانی 4- مرتضی علی عرب 5- سجاد عوض زاده 6- امین مردآزاد

مربی: مهدی دهقان