مصاحبه نیمه متمرکز دکتری رشته بیومکانیک ورزشی و فیزیولوژی ورزشی

مصاحبه نیمه متمرکز دکتری رشته بیومکانیک ورزشی و فیزیولوژی ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مصاحبه نیمه متمرکز دکتری رشته های بیومکانیک ورزشی و فیزیولوژی ورزشی روز یکشنبه 11/4/96 با حضور 42 داوطلب و با هماهنگی و همکاری تمامی مجوعه های دانشکده برگزار می گردد.

مصاحبه نیمه متمرکز دکتری رشته های بیومکانیک ورزشی و فیزیولوژی ورزشی روز یکشنبه 11/4/96 با حضور 42 داوطلب و با هماهنگی و همکاری تمامی مجوعه های دانشکده برگزار می گردد.