مراسم سخنرانی اساتید دانشکده به مناسبت هفته پژوهش

مراسم سخنرانی اساتید دانشکده به مناسبت هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه سخنرانی اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت هفنه پژوهش با حضور دانشجویان این دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 94/09/18 ساعت 12 - 10 در سالن اجتماعات شهید چیت سازیان برگزار می گردد. برنامه سخنرانی اساتید....

جلسه سخنرانی اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت هفنه پژوهش با حضور دانشجویان این در روز چهارشنبه مورخ 94/09/18 ساعت 12 - 10 در سالن اجتماعات شهید چیت سازیان برگزار می گردد.

برنامه سخنرانی اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مناسبت هفنه پژوهش:

1- جناب آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

زمان: 10:30 - 10   موضوع سخنرانی: بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش

2- سرکار خانم دکتر فرزانه ساکی

زمان: 11 - 10:130 موضوع سخنرانی: آسیبهای سیگامان صلیبی قدامی (ACL)

3- جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان

زمان: 11:30 - 11 موضوع سخنرانی: کاربرد بیومکانیک در محیطهای شغلی

4- جناب آقای دکتر فرزاد ناظم

زمان: 12 - 11:30