فرم تکمیل مدارک مصاحبه نیمه متمرکز دکتری(رشته مدیریت ورزشی)

فرم تکمیل مدارک مصاحبه نیمه متمرکز دکتری(رشته مدیریت ورزشی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه داوطلبین محترم شرکت در آزمون مصاحبه نیمه متمرکز دکتری(مدیریت ورزشی) 93 دانشگاه بوعلی سینا

قابل توجه داوطلبین محترم شرکت در آزمون مصاحبه نیمه متمرکز دکتری(مدیریت ورزشی) 93 دانشگاه بوعلی سینا لطفاً پس از تکمیل مدارک، به ترتیت فرم مذکور آماده نمائید و در تاریخ 93/3/17 روزشنبه ساعت 7:45 صبح در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی حضور بهم رسانید