عرض تسلیت

عرض تسلیت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عرض تسلیت جهت درگذشت اخوی جناب آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف

جناب آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف درگذشت اخوی گرامی را به شما و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی آرزومند است