صعود به المپیک ریو 2016

صعود به المپیک ریو 2016


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیروزی ارزشمند فرزندان غیور والیبال جمهوری اسلامی در کسب سهمیه المپیک 2016 پس از 52 سال انتظار، برکام ملت بزرگ ایران گوارا باد.

پیروزی ارزشمند فرزندان غیور والیبال جمهوری اسلامی در کسب سهمیه المپیک 2016 پس از 52 سال انتظار، برکام ملت بزرگ ایران گوارا باد.