سخنرانی ها و نصب پوستر در دانشکده به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری

سخنرانی ها و نصب پوستر در دانشکده به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری پوسترهای علمی،پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مکان مشخص در دانشکده به نمایش دانشجویان و اعضاء هیأت علمی درآمد و نیز در همین راستا در مورخ 93/9/16 یکشنبه سخنرانی های اعضاء هیأت علمی دانشکده به همراه عکس مراسم سخنرانی به شرح ذیل ایراد گردید...

به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری پوسترهای علمی،پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مکان مشخص در دانشکده به نمایش دانشجویان و اعضاء هیأت علمی درآمد و نیز در همین راستا در مورخ 93/9/16 یکشنبه سخنرانی های اعضاء هیأت علمی دانشکده به همراه عکس مراسم سخنرانی به شرح ذیل ایراد گردید:
1- جناب آقای دکتر حسن رهبان فرد
موضوع سخنرانی: جایگاه مشاهده در یادگیری مهارتهای حرکتی
2- جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان
موضوع سخنرانی: فشار کف پایی و نقش آن در تحقیقات بیومکانیکی
3- سرکار خانم دکتر شهناز شهربانیان
موضوع سخنرانی: ورزش و ام اس(Exercise and MS)
4- سرکار خانم دکتر نسرین پارسایی
موضوع سخنرانی: اضطراب، انگیختگی و عملکرد ورزشی