راه اندازی مرکز نوآوری فناوری ورزشی

راه اندازی مرکز نوآوری فناوری ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

راه انداز ، شرکت های دنش بنیان ولین مرکز نوآوری فناوری های ورزشی با هدف حمایت از استارت های آپ ها

راه اندازی اولین مرکز نوآوری فناوری های ورزشی با هدف حمایت از استارت های آپ ها ،شرکت های  دانش بنیان، مخترعین و افراد نو آور و تولید کنندگان داخلی در حوزه فناوری های ورزشی(سخت افزاری،نرم افزاری، خدمات ورزشی)