جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی انتخاب شدند

جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی انتخاب شدند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در پایان گردهمایی رؤسای هیأت های استانی ورزش های دانشگاهی کشور، انتخاباتی برای معرفی یک نماینده استانی برای حضور در هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورز های دانشگاهی با هدف پیگیری مطالبات و برنامه هیأت های استانی و تقویت این هیأت ها در بین اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون برگزار شد و پس از رأی گیری آقای دکتر مهرداد عنبریان، رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان همدان با اکثریت آراء انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در پایان گردهمایی رؤسای هیأت های استانی ورزش های دانشگاهی کشور، انتخاباتی برای معرفی یک نماینده استانی برای حضور در هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورز های دانشگاهی با هدف پیگیری مطالبات و برنامه هیأت های استانی و تقویت این هیأت ها در بین اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون برگزار شد و پس از رأی گیری آقای دکتر مهرداد عنبریان، رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان همدان با اکثریت آراء انتخاب شدند.