جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مرضیه مختاری کرچگانی تحت عنوان تاثیر 8 هفته تمرینات تقویتی عضلات ران و زانو در آب با و بدون کنزیوتیپ به صورت(آنی و طولانی مدت) بر بهبود درد درد و عملکرد حرکتی،تعادل ناتوانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشگکی رانی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مرضیه مختاری کرچگانی تحت عنوان تاثیر 8 هفته تمرینات تقویتی عضلات ران و زانو در آب با و بدون کنزیوتیپ به صورت(آنی و طولانی مدت) بر بهبود درد و عملکرد حرکتی،تعادل ناتوانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشگکی رانی.استاد راهنما: آقای دکتر علی یلفانی داوران. آقای دکتر علی حیدریان پور- خانم دکتر نسرین پارسایی ناظر تحصیلات تکمیلی : خانم دکتر معصومه مجیدی پرست.زمان شنبه مورخه 96/7/15 ساعت 9:00 . مکان: سالن شهید چیت سازیان