جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم زهرا مصلحی

 جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم زهرا مصلحی .استاد راهنما: آقای دکتر فرهپور داوران  :آقای دکترسمواتی شریف_خانم دکتر پارسایی ناظر: خانم دکتر مجیدی پرست .زمان: شنبه مورخه 96/6/25 ساعت 14:00مکان: سالن شهید چیت سازیان . دفتر دانشکده علوم ورزشی