جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجچوی کارشناسی ارشد آقای مرتضی علی عرب تحت عنوان مقایسه اثر تمرینات اصلاحی در محیط خشکی وآب بر روی درد،تعادل و ناهنجاری افراد دارای سر و شانه به جلو

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجچوی کارشناسی ارشد آقای مرتضی علی عرب تحت عنوان مقایسه اثر تمرینات اصلاحی در محیط خشکی وآب بر روی درد،تعادل و ناهنجاری افراد دارای سر و شانه به جلو

استاد راهنما: آقای دکتر علی یلفانی  داوران داخلی : آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف - آقای دکتر علی حیدریان پور   مسئول تحصیلات تکمیلی خانم دکتر نسرسن پارسایی    زمان : یکشنبه مورخه 95/10/05 ساعت: 9:00 الی 10:30 مکان: سالن  شهید چیت سازیان