جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: مقایسه اثر دو شیوه تمرین پلایومتریک و ترکیبی (مقاومتی و پلایومتریک) برخی از شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 15 سال استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف داوران علمی داخلی: آقایان دکتر علی یلفانی و دکتر علی حیدریان پور ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: خانم رقیه نوری تاریخ: روز دوشنبه مورخ 95/06/08 ساعت 10:00 مکان: اداره تربیت بدنی کلاس حرکت

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: مقایسه اثر دو شیوه تمرین پلایومتریک و ترکیبی (مقاومتی و پلایومتریک) برخی از شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ژیمناستیک کاران پسر 13 تا 15 سال
استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر علی یلفانی و دکتر علی حیدریان پور

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: خانم رقیه نوری
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 95/06/08 ساعت 10:00
مکان: اداره تربیت بدنی کلاس حرکت