جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ظرفیت استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان ها در فوتبالیست های سیگاری استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: آقایان دکتر علی یلفانی و دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد دانشجو: آقای فرهاد غنی یگانه تاریخ: روز شنبه مورخ 95/04/19 ساعت 10:00 مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر ظرفیت استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان ها در فوتبالیست های سیگاری
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر علی یلفانی و دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن رهبان فرد
دانشجو: آقای فرهاد غنی یگانه
تاریخ: روز شنبه مورخ 95/04/19 ساعت 10:00
مکان: سالن اجتماعات شهید چیت سازیان دانشکده علوم انسانی