جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی با عنوان: تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی زیر بیشینه و بی تمرین روی غلظت سرمی TNF-a و CRP در دختران دارای بلوغ زودرس استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور داوران علمی داخلی: آقایان دکتر نادر فرهپور و دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی دانشجو: خانم الناز شکری تاریخ: روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 14:00 مکان: اداره تربیت بدنی ، کلاس حرکت 1

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی
با عنوان: تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی زیر بیشینه و بی تمرین روی غلظت سرمی TNF-a و CRP در دختران دارای بلوغ زودرس
استاد راهنما: آقای دکتر علی حیدریان پور
داوران علمی داخلی: آقایان دکتر نادر فرهپور و دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فرزانه ساکی
دانشجو: خانم الناز شکری
تاریخ: روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 14:00
مکان: اداره تربیت بدنی ، کلاس حرکت 1