جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی با عنوان: تأثیر خستگی موضعی عضلات چهار سر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی هنگام بلند کردن بارهای متفاوت استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان داوران علمی داخلی: خانم دکتر نسیرین پارسایی و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا دانشجو: خانم معصومه فدائی تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 14:00 مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی
با عنوان: تأثیر خستگی موضعی عضلات چهار سر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی هنگام بلند کردن بارهای متفاوت
استاد راهنما: آقای دکتر مهرداد عنبریان
داوران علمی داخلی: خانم دکتر نسیرین پارسایی و آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف

ناظر تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسام پارسا
دانشجو: خانم معصومه فدائی
تاریخ: روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 14:00
مکان: اداره تربیت بدنی دانشگاه